เรา ทุ ก คนนั้นจะมีเวลาอยู่กับลูกของเรา ได้ 1 0 ปี แรก เท่านั้น

ในวันนี้เรามีข้ อ คิ ด ดีมาให้ทุกท่านได้อ่าน

แล้วได้ข้ อ คิ ด ได้ใช้สติในการดำรง ชี วิ ต มาอ่านกันเลย

เรา….มีเวลาอุ้มลูกนอน 6 เดือนแรก

หลังจากนั้น….เค้าจะนอนได้เอง

เรา….มีเวลาอุ้มลูกเดิน 1 ปีแรก

หลังจากนั้น….เค้าจะเดินได้เอง

เรา….มีเวลา ก อ ด ลูกเล่นได้นาน 2 ปีแรก

หลังจากนั้น….เค้าจะไม่ยอมให้ ก อ ด นาน

เรา….มีเวลาพูดให้ลูกฟังตลอด 3 ปีแรก

หลังจากนั้น….เค้าจะไม่ฟังเราพูด

เรา….มีเวลาอยู่กับลูกตลอดได้ 10 ปีแรก

หลังจากนั้น….เค้าจะไม่ยอมอยู่บ้านกับเรา

และ….อย ากอยู่กับเพื่อน….มากกว่าเรา

เรา….มีเวลาดูแลลูกได้ 15 ปีแรก

หลังจากนั้น….เค้าอาจไม่อย ากให้เรา….ดูแลเค้าอีก

และ….อย ากมี ‘ชีวิตของเค้าเอง’

ผ่านไป 30 ปี….หลังลูกเกิด

เรา….อาจจะไม่ได้เจอลูกอีก

เพราะ….” เวลา ” ของคนใดคนนึงอาจหมดลง

ทำทุก วัน….ที่อยู่กับลูกให้มีค่า

เพราะ ” เวลา ” นั้น….ผ่านไปอย่ างรวดเร็ว

”ชีวิตสั้น” แต่….”ความรักความผูกพัน’‘ นั้นย าว…

ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลดจาก : สายนักเลง และ newshotnew